Info

Free Music Downloads! Don't miss today's top free music downloads including Smack That and Fergalicious! It's Easy and 100% Legally! Search from millions of free songs or browse MP3 music downloads by category. Our vast free music collection consists of MP3 songs of worldwide origin. fimbd.blogspot.com is a legal music download site and does not offer peer-to-peer sharing. The free mp3 downloads found on fimbd.blogspot.com is brought to you through direct download fresh mp3 links. When free songs are downloaded,. You can download any song by clicking the "DOWNLOAD NOW!" button or any help post message on every post below... dead link inform me (kajol@ymail.com)


Chinese Buddhist Music (Nhạc Phật Giáo Trung Hoa)


Chinese Buddhist Music (Nhạc Phật Giáo Trung Hoa)
Cho Yong - Crystal Chanting
Triệu Dung - Thủy Tinh Phạm Âm
| MP3 320kbps | Relaxing,Buddhist Music | 142 MB | 2007 |


Tracklist:

01-Love Tình duyên qíng yuán
02-Free Tự do ( lục tự đại minh chú ) zì yóu ( liù zì dà míng zhòu )
03-Kuan Yin inspired song Quan âm linh cảm ca Guān yīn líng găn ge
04-Listen Linh thính ( đại bi chú ) líng ting ( dà bei zhòu )
05-Asked Love Vấn tình wèn qíng
06-Great auspicious day Đại cát tường thiên nữ chú dà jí xiáng tian nǚ zhòu
07-Home Gia hương jia xiang
08-Ngộ wù
09-Comfortable Tự tại zì zài
10-Prajna Paramita Heart Sutra Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh ban ruò bo luó mì duo xin jing
11-Bless Chúc phúc zhù fú
12-Seeds (Green Tara) Chủng tử ( lục độ mẫu tâm 13-Happiness Hạnh phúc xìng fú


Down

Mirror Megashare.com
Part1(75 MB) | Part2(68 MB)
Mirror Zshare.net
Part1(75 MB) | Part2(68 MB)
Mirror Filefactory.net
Part1(75 MB) | Part2(68 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(75 MB) | Part2(68 MB)
mirenmoyeedv2
music  (1)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...